Places (MAD)

Als mijn tweede project voor het keuzedeel “Mobile Application Development” van mijn MBO opleiding, heb ik een versimpelde versie van Google Maps gemaakt.
Mij leek het erg interessant om de GPS van de telefoon aan te kunnen sturen.
Vandaar heb ik dit project bedacht.

Als de gebruiker de applicatie opstart, verschijnt er een kaart waar een blauwe stip op staat.
Als de gebruiker een route wil zien van de ene plek naar de andere, drukt hij op de oranje knop rechts onder in beeld.
Nu verschijnt er een dialoogvenster in beeld.
Hierin kan de gebruiker intypen waar hij is en waar hij heen wil.
Daarna klikt de gebruiker op de “Set Route” knop om een route aan te maken.
Nu verschijnen er twee markers en een blauwe lijn op de kaart.

Deze applicatie is gemaakt in Java met Android Studio.
Ik heb al eerder met Java gewerkt en wist dus al hoe het werkte.
Maar ik wist nog niet hoe ik de GPS of een sensor van de telefoon uit te lezen.
En nu weet ik hoe dat op een bepaalde manier zou kunnen.